3-pontos dinamikus kiegyensulyozás

Hárompont- szabad rádiusszal

Egysíkú kiegyensúlyozás „3-pont” módszerrel (egyszerű eljárás)

Használat:

Minden egyes kék keretes beviteli mező kitöltése után nyomjon “Enter”-t.
A sárga mezők ajánlott értékei felülbírálhatók.

Forgórész tömege kg(próbasúly becsléshez)
gramm
 
műszerkijelzés
1. mérés (próbasúly nélküli futás)mm/s
Első lépés: kiegyenlítő tömeg felhelyezési szögének meghatározása
Fontos:

– mindhárom mérés esetén ugyanakkora próbatömeg
  és megegyező rádiusz választandó
– a próbatömegek minden egyes mérés után eltávolítandók
– a próbafutások fordulatszámának azonosnak kell lennie
pozíciópróbatömegműszerkijelzés
2. mérés°   grammmm/s
3. mérés°   grammmm/s
4. mérés°   grammmm/s
 
Felhelyezési szög °   (tömeghozzáadásra kalkulálva)„Súly felosztás”
Kiegyenlítő tömeg  gramm(becsült érték, 120°-os felszerelési osztáson alapulva!)
Második lépés: kiegyenlítő tömeg pontos értékmeghatározása
pozíciópróbatömegműszerkijelzés
5. mérés°   grammmm/s
 
Kiegyenlítő tömeg gramm(tömeghozzáadásra kalkulálva)„Súly felosztás”
Fontos:
a kiegyenlítő tömeg felhelyezési rádiusza megegyezik a próbatömegekével
Copyright és használati megjegyzés
Az eljárás alapja (a próbamérés vektorainak összegzése) geometriai / fizikai összefüggésekből levezethető. Jelen számítás attól különleges, hogy a három próbamérés tetszőleges szögpozíciókban lehetséges elvégezni, így a 120°-ra nem osztható szerkezetek esetén is alkalmazható.
A számítás szempontjából teljesen mintegy, hogy az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező „forgásirányú” szögkoordinátákat alkalmaz. Ugyanolyan koordináta-rendszerben kerül kijelzése a kalkuláció eredménye, mint amilyenben az adatok megadása megtörtént.
A kiegyenlítő tömeg becslésével kapcsolatos „0”-val való osztás matematikai problémáját megoldottam, ennek ellenére javaslom a 2. lépésben történő pontos meghatározásának elvégzését (25 éves gyakorlati tapasztalatom alapján).
Amennyiben a felhelyezendő kiegyenlítő súly pozíciója olyan helyre esik, ahova felszerelése lehetetlen, akkor a „súly felosztás” funkcióval a két szomszédos – felszerelésre alkalmas szögpozícióra felosztható a szóban forgó tömeg.
Az eljárás helyességéért, fenti számítások alkalmazása végett esetlegesen elszenvedett közvetlen vagy közvetett károkért semmilyen felelősséget nem vállalhatunk.
Az eljárás továbbfejlesztése és képességeinek bővítése szellemi alkotásom, így a szerzői jogok védelmének hatálya alá esik.
Rahne Eric (szerző)

„Súly felosztás” segédfunkció

Forgórész osztása:pozíció(pl. lapátok, furatok, küllők száma)
1. pozíció szöghelyzete:°* * = ajánlott érték, felülbírálható
 
Pozíció „A”:Résztömeg „A”:gramm
Felhelyezési szög „A”:°
 
Pozíció „B”:Résztömeg „B”:gramm
Felhelyezési szög „B”:°

„Súly felosztás” segédfunkció

Forgórész osztásapozíció(pl. lapátok, furatok, küllők száma)
1. pozíció szöghelyzete°* * = ajánlott érték, felülbírálható
 
Pozíció „A”Résztömeg „A”:gramm
Felhelyezési szög „A”°
 
Pozíció „B”Résztömeg „B”gramm
Felhelyezési szög „B”°