3-pontos dinamikus kiegyensúlyozás

3-pontos dinamikus kiegyensúlyozás

3-pontos dinamikus kiegyensúlyozás

Hárompont – szabad rádiusszal

3-pontos dinamikus kiegyensúlyozás – Egysíkú kiegyensúlyozás „3-pont” módszerrel (egyszerű eljárás)

3-pontos dinamikus kiegyensúlyozás használat:Minden egyes kék keretes beviteli mező kitöltése után nyomjon “Enter”-t.
A sárga mezők ajánlott értékei felülbírálhatók.

3-pontos dinamikus kiegyensúlyozás

3-pontos dinamikus kiegyensúlyozás. Az eljárás alapja (a próbamérés vektorainak összegzése) geometriai / fizikai összefüggésekből levezethető. Jelen számítás attól különleges, hogy a három próbamérés tetszőleges szögpozíciókban lehetséges elvégezni, így a 120°-ra nem osztható szerkezetek esetén is alkalmazható.
A számítás szempontjából teljesen mintegy, hogy az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező „forgásirányú” szögkoordinátákat alkalmaz. Ugyanolyan koordináta-rendszerben kerül kijelzése a kalkuláció eredménye, mint amilyenben az adatok megadása megtörtént.
A kiegyenlítő tömeg becslésével kapcsolatos „0”-val való osztás matematikai problémáját megoldottam, ennek ellenére javaslom a 2. lépésben történő pontos meghatározásának elvégzését (25 éves gyakorlati tapasztalatom alapján).
Amennyiben a felhelyezendő kiegyenlítő súly pozíciója olyan helyre esik, ahova felszerelése lehetetlen, akkor a „súly felosztás” funkcióval a két szomszédos – felszerelésre alkalmas szögpozícióra felosztható a szóban forgó tömeg.
Az eljárás helyességéért, fenti számítások alkalmazása végett esetlegesen elszenvedett közvetlen vagy közvetett károkért semmilyen felelősséget nem vállalhatunk.
Az eljárás továbbfejlesztése és képességeinek bővítése szellemi alkotásom, így a szerzői jogok védelmének hatálya alá esik.
Rahne Eric (szerző)
Forgórész tömege kg(próbasúly becsléshez)
gramm
műszerkijelzés
1. mérés (próbasúly nélküli futás)mm/s
Első lépés: kiegyenlítő tömeg felhelyezési szögének meghatározása
Fontos:
– mindhárom mérés esetén ugyanakkora próbatömeg
és megegyező rádiusz választandó
– a próbatömegek minden egyes mérés után eltávolítandók
– a próbafutások fordulatszámának azonosnak kell lennie
pozíciópróbatömegműszerkijelzés
2. mérés°grammmm/s
3. mérés°grammmm/s
4. mérés°grammmm/s
Felhelyezési szög °(tömeghozzáadásra kalkulálva)„Súly felosztás”
Kiegyenlítő tömeggramm(becsült érték, 120°-os felszerelési osztáson alapulva!)
Második lépés: kiegyenlítő tömeg pontos értékmeghatározása
pozíciópróbatömegműszerkijelzés
5. mérés°grammmm/s
Kiegyenlítő tömeg gramm(tömeghozzáadásra kalkulálva)„Súly felosztás”
Fontos:
a kiegyenlítő tömeg felhelyezési rádiusza megegyezik a próbatömegekével
Copyright és használati megjegyzés

„Súly felosztás” segédfunkció

Forgórész osztása:pozíció(pl. lapátok, furatok, küllők száma)
1. pozíció szöghelyzete:°** = ajánlott érték, felülbírálható
Pozíció „A”:Résztömeg „A”:gramm
Felhelyezési szög „A”:°
Pozíció „B”:Résztömeg „B”:gramm
Felhelyezési szög „B”:°

„Súly felosztás” segédfunkció

Forgórész osztásapozíció(pl. lapátok, furatok, küllők száma)
1. pozíció szöghelyzete°** = ajánlott érték, felülbírálható
Pozíció „A”Résztömeg „A”:gramm
Felhelyezési szög „A”°
Pozíció „B”Résztömeg „B”gramm
Felhelyezési szög „B”°