Tanácsok műszerválasztáshoz – Kéziműszerek

Tanácsok műszerválasztáshoz (műszerek áttekintése)

Amíg néhány évtizeddel ezelőtt a rezgésdiagnosztika még gyerekcipőben járt és alig volt műszergyártó, aki foglalkozott volna egy nagyobb műszerválaszték kifejlesztésével és széles körű gyártásával, ma már olyan sokféle műszer kapható, hogy a tapasztalatlan vásárló könnyen “eltévedhet” a sokféleségben. Eme probléma enyhítésére adunk néhány tanácsot a megfelelő technológia és műszerkategória kiválasztásához.

A “rezgésszintmérők” olyan műszerek, melyeket egy-egy forgógép egyedi alkalomszerű helyszíni üzemeltethetőségi minősítésére találtak ki. Erősségük a minimális bekerülési költségük és az egyszerű kezelhetőségük. A “fejlettebb” műszerek esetén az ISO 10816-3 szabványnak megfelelő gépállapotmérés (rezgéssebesség-effektívérték) mellett a magas frekvenciájú rezgésgyorsulás-mérés is megtalálható, mely révén a gördülőcsapágyak állapota is meghatározható. Mivel ezek a műszerek sem memóriával, sem számítógépes kommunikációval nem rendelkeznek, a várható élettartam becslésére szolgáló trendek csak kézzel írt táblázattal lenének készíthetők. Ezt ipari alkalmazásokhoz semmiképp nem javasolható.

A rendszeres időközönkénti gépállapot-figyeléshez a “rezgésszint-adatgyűjtők” javasolandók, melyek a “rezgésszintmérők” képességein túl memóriával és számítógépes kommunikációval is rendelkeznek. Segítségükkel (megfelelő PC-programmal együtt) a várható üzemeltetési időtartam ill. csapágy-élettartam becsülhető a mérések alapján elkészült trendek alapján. Az ebben a kategóriában található műszerek általában mérőutas adatgyűjtésre képesek, sőt: minimális pluszköltség mellett a rezgésmérésen túl csapágyhőmérséklet és fordulatszám mérésére is alkalmasak. Így a gépek üzemeltetése szempontjából legfontosabb információk egyetlenegy műszerrel mérhetők és a változásuk nyomon követhető.

Rezgéselemzés alapú géphiba-diagnosztikát a “rezgés spektrumelemzők” teszik lehetővé. A felvett rezgéssebesség ill. rezgésgyorsulás jelek spektrumanalízise (FFT) révén láthatóvá válnak az időjelekben rejlő egyedi szinuszos rezgéskomponensek frekvenciái, melyek pedig árulkodnak a rezgéseket okozó beállítási és csapágyhibákról. Az egyes frekvenciákhoz tartozó amplitúdók pedig a hozzájuk rendelhető hibajelenség súlyosságát képviseli. Természetesen eme technológia alkalmazásához a felhasználónak meg kell tanulnia a spektrumokat értelmezni. Ehhez célszerű egy megfelelő szakmai tanfolyamon való részvétel és az ezt követő folyamatos tapasztalatszerzés.

Amennyiben egy-egy forgógép állapotát alkalomszerűen az üzemeltethetőségre és a hibák pontos meghatározása céljából is bevizsgálná, de nincs hozzá szakmai tudás és/vagy tapasztalat, akkor a “hibatípus-jelző műszerek” jelentik a megoldást. Ezek a műszerek ugyanis elvégzik a gép rezgéseinek spektrumanalízisét, majd a beépített intelligenciájuk révén szövegesen elemzik a gép hibáit, súlyosságukra való utalással együtt! S ehhez az azonnali (helyszíni) kijelzéshez még számítógépes kommunikáció vagy PC-szoftver sem kell. Természetesen ezek a műszerek bizonyos korlátokkal is rendelkeznek, mivel csak a leggyakoribb hibatípusokat tudnak felismerni. Azt viszont megbízhatóan, méghozzá meglepő alacsony áron!

A “gépanalizáló-adatgyűjtők” egyesítik magukban a spektrumanalizáló műszerek és a rezgésszint-“adatgyűjtők” előnyeit: mérőutas adatgyűjtéssel kényelmesen elkészíthetők a gépromlás sebességét mutató trendek, a rezgésjelek spektrumelemzése révén pedig a gép aktuális hibái pontosan diagnosztizálhatók. Gyakran kiterjedt a műszerekbe beépített tudás magas szintű csapágyhiba-diagnosztikára, rezonanciakereső módszerekre és akár tranziens jellegű géprezgések bevizsgálására is. A műszerek tipikusan két-, három- vagy akár négycsatornások, a legtöbbjük támogatja opcionálisan a többsíkú helyszíni dinamikus kiegyensúlyozás elvégzését is.