Villanymotoranalízis szolgáltatás

Mechanikus rendszerként a villamos forgógépek (villanymotorok, generátorok) ugyanazokkal a módszerekkel vizsgálhatók, mint bármilyen más forgógép. De a működésükből adódik, hogy esetükben nemcsak mechanikai erőhatások és az abból adódó rezgések fordulnak elő. Az elektromágneses terek közvetítésével történő elektromechanikai energiaátalakítás révén keletkező erőhatások nemcsak a kívánt forgónyomatékot, hanem az egyes gépelemek időben és térben változó igénybevételét is eredményezik.

Amennyiben villamos eredetű hiba lép föl, akkor az egyenlőtlen eloszlású elektromágneses tér kialakulásához vezet. Ennek következtében az egyes gépelemek nagyobb, aszimmetrikus ill. időben erősen változó mechanikai terhelésére kell számítani. Ez pedig rezgésként ill. a tápáramban vagy a villamos térben megjelenő jelenségként üzem közben (bontás nélkül) mérhető, diagnosztizálható.

Cégünk elsősorban az aszinkron villanymotorok mechanikus és elektromos meghibásodásainak felderítésére, valamint a frekvenciaváltók alkalmazása esetén gyakran előforduló – csapágysérülést okozó – kúszóáramok (indukált feszültségek) meglétének detektálására van felszerelve.

 

Szolgáltatásaink

Tápáram mérése és spektrumanalízise

A legrészletesebb hibaanalízisre a fázisonként felvett tápáram-spektrum ad módot. A motorok szinte minden villamos hibája a tápáramok spektrumaiban tükröződik jól körülírható jellegzetességekkel.

Elektromágneses térerő (fluxus) mérése és spektrumanalízise

Hasonlóan ad módot a részletes hibaanalízisre, mint a tápáram-spektrum analízise. Például az aszinkron motorok esetén a legtöbb villamos hiba a fluxusspektrumban is észlelhető egyértelmű jelenségek ill. változások formájában. Elsősorban ott van felbecsülhetetlen jelentősége a fluxusmérésnek, ahol a helyi adottságok miatt a fázisonkénti tápáram mérésére nincs lehetőség.

 Gépészeti vizsgálatok trendelhető adatokkal

 • csapágyak állapota és kenése
 • szivattyúk működése (kavitáció jelenléte)
 • szelepek működése (zárási-nyitási folyamat)

Szivárgások, tömörtelenség felderítése

 • gőzcsapdák, kondenzleválasztók
 • gőzrendszerek csövei, csatlakozásai, tömítései
 • sűrített levegő- és gázrendszerek csatlakozásai, tömítései
 • pneumatikus rendszerek (pl. fékrendszerek) szerelvényei, szelepei és tömítései
 • kazánok, hőcserélők és egyéb nyomás alatt álló berendezések elemei, tömítései

Villamos berendezések ellenőrzése

(kis-, közép- vagy magasfeszültségű berendezések)

 • transzformátorok, elosztók, feszültségváltók állapota
 • csatlakozások, szigetelők lazasága, állapota
 • koronajelenség, kúszóáram, ívhúzás

Szolgáltatásunk eredményeképpen a következőket nyújtjuk

 • pontos állapotleírás ill. hibafeltárás szakvéleménnyel
 • beavatkozási vagy javítási javaslat
 • üzemeltetési (technológiai) javaslat

Amennyiben az ultrahangmérés bizonyítja, hogy további vizsgálatok ill. kiegyensúlyozás vagy tengelybeállítás szükséges, úgy ezeket kérésre azonnal el is végezzük.

 

Rezgések mérése és spektrumanalízise

A legtöbb (nem szimmetrikusan fellépő) villamos és minden mechanikus hiba rezgések formájában észlelhető. Ennek megfelelően a rezgésanalízis sok hiba felderítésére ad módot, de a méréstechnikai követelmények (pl. a spektrumok felbontása) rendszerint nagyságrendekkel magasabbak, mint a „szokásos” forgógép-analízis esetén.

A rezgés- és villamos paraméterek üzem-közbeni mérése révén a következő problémákat tudjuk felderíteni:

Mechanikai eredetű hibák

 

Forgórész:

 • kiegyensúlyozatlanság
 • tengelyhiba (görbület, repedés/törés)
 • termikus hajlás
 • rezonancia (hajlító és torziós belengés)
 • meglazult elemek
 • csúszógyűrű* ill. kommutátor* alakhibái

 

Állórész:

 • csapágyfészek szög- és alakhibája
 • rezonancia
 • meglazult elemek
 • rögzítés hiba
 • termikus deformáció

 

Csapágy:

 • mechanikai sérülés, kopás
 • túlterheltség
 • ferde vagy megfeszített szerelés
 • elégtelen kenés
 • kúszóáram-eredetű károsódás

 

Egyéb külső:

 • tengelykapcsoló beállítási hiba
 • az alapozás hibája

Villamos eredetű hibák

 

Forgórész:

 • elektromágneses inhomogenitás (pl. anyaghibák)
 • forgórész rúdjainak* ill. bekötésük törése
 • rövidrezáró gyűrűk* ill. kalicka* törése
 • csúszógyűrű*, kommutátor* ill kefék* szennyeződése, rövidzárlata, szakadása

 

Állórész:

 • tekercselés ill. elektromágneses tér asszimetriája
 • egyelőtlen vagy változó légrés
 • feszültség kiegyenlítetlenség
 • kontaktushiba a csatlakozókban

 

Külső tényező:

 • aszimmetrikus ill. tranzienseket tartalmazó táplálás
 • vezérlésből* ill. frekvenciaváltóból* adódó villamos jelenségek (zavarok)
 • áramátfolyás (csapágyhibát okozó kúszóáram ill. indukált tengelyfeszültség)

 

* nem minden villamos forgógép rendelkezik ezekkel az elemekkel

Szakmai hátterünk

Munkatársaink magasan kvalifikált, többéves gyakorlattal rendelkező elismert rezgésdiagnosztikai mérnökök VAT1 és VAT2 vizsgával ill. németországi és amerikai gépdiagnosztikai képesítéssel. Többéves folyamatos diagnosztikai tevékenység révén gyűjtött tapasztalattal rendelkeznek, valamint magas szintű szakmai oktatási tevékenységet is végeznek.

Felszereltségünk, műszereink

Kiemelkedő terjedelmű és színvonalú, saját tulajdonú, állandó felszereltségünk révén úgy gondoljuk, joggal állíthatjuk: cégünk nemcsak Magyarország, hanem Európa egyik legjobban és legkorszerűbben felműszerezett mérnöki szolgáltatásokat nyújtó szakértői cég. Eleve sok olyan műszerrel és berendezéssel rendelkezünk, amely egyedülálló képességekkel bír, de folyamatosan frissítjük és bővítjük is a műszerparkunkat. Tekintse meg jelenlegi felszereltségünkbe tartozó eszközöket és győződjön meg fenti állításunk igazáról!